Yleiskokouksessa 29.04.23 hyväksyttiin tilinpäätös 2022, toiminnantarkastajien lausunto, toimintakertomus 2022 sekä toimintasuunnitelma 2023.
Jäsen- ja liittymismaksut päätettiin pitää ennallaan.
 
Uuteen hallitukseen valittiin viisi jäsentä: Mika Ahonen, Harri Ampuja, Terhi Lehtinen, Jyrki Mikkola ja Tapio Salmi.
 
Hallituksesta pois jäivät pj Ari V. Mentu ja jäsen Sinikka Pilviste, jotka molemmat toivottivat seuralle hyvää ja aktiivista jatkoa!
Arille ja Sinikalle esitettiin kiitokset pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta toiminnasta Seuran hyväksi.
 
Seuran käytännön toimet siirtyvät uudelle hallitukselle, kunhan se ehtii Tapio Salmen johdolla järjestäytyä.